di16012018

dinsdag 16 januari 2018

Je bent hier:Home|Hele gezin|Belastingtips|Overzicht kindregelingen na bezuinigingsronde 2013

Overzicht kindregelingen na bezuinigingsronde 2013

Beoordeel dit item
(11 stemmen)
kindregelingen bezuiniging 2013Het kabinet-Rutte-Asscher wil een aantal fiscale regelingen rond kinderen afschaffen. Zij zijn van plan om de uitgaven voor levensonderhoud van kinderen, de (aanvullende) alleenstaande ouderkorting en de ouderschapsverlofkorting af te schaffen. Zij hopen hiermee € 800 miljoen te besparen op een totaal budget van € 10 miljard. Ook moet dit het aantal kindregelingen overzichtelijker maken, het totaal aantal regelingen gaat van 11 naar 4. Daarnaast moeten deze maatregelen de stap van uitkering naar werk makkelijker maken door het opheffen van de zogenaamde ´armoedeval´.

De maatregelen zijn echter nog niet definitief. Er is hiervoor is op 3 september 2013 een wetsvoorstel ingediend. De plannen gaan pas in als de Tweede en Eerste Kamer akkoord zijn.

De volgende kindregelingen worden afgeschaft:

Aftrek uitgaven voor levensonderhoud van kinderen

Je kunt nu onder bepaalde voorwaarden de kosten voor levensonderhoud van een kind tot 21 jaar opgeven als aftrekpost voor de inkomstenbelasting. Vanaf 2015 zal dit niet meer mogelijk zijn.

Alleenstaande ouderkorting

De alleenstaande ouderkorting bestaat uit een vast deel van € 947 (in 2013) en een inkomensafhankelijk deel. Het totale bedrag kan oplopen tot € 2266. In 2015 wordt de alleenstaande ouderkorting afgeschaft. Alleenstaande ouders zouden dan ter compensatie een extra bedrag bij het kindgebonden budget (de alleenstaande ouderkop) ontvangen.

Algemene heffingskorting minst verdiende partner

De algemene heffingskorting aan de minst verdiende partner in gezinnen met kinderen tot 6 jaar wordt afgebouwd in de periode 2012 – 2015.

Ouderschapsverlofkorting

De ouderschapsverlofkorting (lees meer) verdwijnt per 2015. Het was al langer bekend dat de ouderschapsverlofkorting in 2015 zou verdwijnen.

Gratis schoolboeken

Nu zijn schoolboeken op middelbare scholen nog gratis. Dat gaat veranderen! Straks mag van ouders een eigen bijdrage van maximaal € 300 gevraagd worden.

Tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS)

Deze kosten zouden worden ondergebracht in het kindgebonden budget.

Tegemoetkoming voor ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG)

Deze regeling verdwijnt, maar ouders met een thuiswonend gehandicapt kind worden via de kinderbijslag gecompenseerd.

De volgende kindregelingen blijven bestaan

Als de plannen doorgaan in de Eerste en Tweede Kamer worden goedgekeurd, zijn er in 2015 nog 4 regelingen.

Kinderbijslag

De kinderbijslag is een inkomensonafhankelijke tegemoetkoming in de kosten van kinderen. Deze wordt wel flink omlaag gebracht. Vooral ouders met kinderen boven de 6 jaar zullen dit gaan merken. Op dit moment loopt de kinderbijslag op naarmate het kind ouder wordt. Met de nieuwe plannen kent de kinderbijslag nog maar één bedrag. Daardoor worden ouders met kinderen boven de 6 jaar het zwaarst belast. Op dit moment ziet de kinderbijdag er als volgt uit:

Kinderbijslag 1 juli 2013 (per jaar)

0 t/m 5 jaar, € 766,60
6 t/m 11 jaar, € 930,84
12 t/m 17 jaar, € 1.095,12

De kinderbijslag voor ouders met kinderen vanaf 6 jaar zal stapsgewijs worden teruggebracht naar het bedrag voor de leeftijdscategorie van 0 tot en met 5 jaar. Daarnaast worden de bedragen de komende 2 jaar niet geindexeerd. Dit betekent dat de bezuiniging kan oplopen tot meer dan € 300 per jaar per kind.

Kindgebonden budget

Het kindgebonden budget is een tegemoetkoming in de kosten van kinderen die onder andere afhangt van de hoogte van het inkomen. Alleenstaande ouders ontvangen een extra tegemoetkoming in de kosten.

Combinatiekosten

De combinatiekorting is een belastingkorting voor ouders, deze blijft ongewijzigd.

Kinderopvangtoeslag

De tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang. Na de drastische vorige bezuinigingsronde begin 2013 blijft de kinderopvangtoeslag op dit moment ongewijzigd.

Lees meer:

Schrijf je in voor de TipsWerkendeOuders nieuwsbrief

Zwanger? Download het gratis zwangerschaps-ebook

Nederland geeft minste uit aan gezinnen

Vanaf 2016 ook kinderopvangtoeslag peuterspeelzalen

Ouderschapsverlofkorting in 2014

Ouderschapsverlof en ouderschapsverlofkorting in 2013

Ouderschapsverlofkorting en de belastingdienst

Profiteer als werkende ouder van de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) bij je belastingaangifte.

Daling gebruik kinderopvang, ouders blijven werken

Effecten bezuiningen kinderopvang op ouders

Iedereen worstelt met balans werk en privé

Persoonlijkheid en stress

Profiteer als werkende ouder van de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) bij je belastingaangifte.

Voorkom dat je kinderopvangtoeslag moet terugbetalen aan het einde van het jaar.

Ga hier naar de zwangerschapskalender.

*Probeer nu gratis een eigen babywebsite, super makkelijk in een paar minuten gemaakt!