Waar helpt EMDR voor?
Waar helpt EMDR voor?

Waar helpt EMDR voor?

Personen die een schokkende ervaring hebben meegemaakt zoals een ongeval, verkrachting of een geweldsdelict kunnen daarvoor geholpen worden. Ze kunnen geholpen worden door Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR). Deze vorm van therapie is vooral voor die groep mensen die door een schokkende gebeurtenis met zichzelf in de knoop zitten. Ze zien geen uitweg meer om gewoon te kunnen leven. EMDR werd voor het eerst beschreven door de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro. In de tijd die daarop volgde, werd de omschreven procedure verder uitgewerkt en ontwikkeld tot een volwaardige therapeutische behandelingsmethode.

Wanneer is EMDR belangrijk?

Wanneer je een schokkende gebeurtenis meemaakt, kun je die soms zelf verwerken, maar het gebeurt vaker dat iemand vastloopt tijdens de verwerking. Wanneer je vastloopt en in principe geen uitweg meer ziet, zul je je anders gaan gedragen. Ook ga je automatisch anders denken voor wat betreft je omgeving, maar ook anders reageren op alles wat de omgeving voor je doet.

In veel gevallen merk je wel dat je je niet goed voelt, maar het kan ook zijn dat je naaste personen, die je al lang kennen, dat tegen je zeggen. Ze vinden dat je je anders gaat gedragen. Je zult misschien niet beseffen dat de veranderingen met jezelf te maken hebben en komen door de niet verwerkende schokkende gebeurtenis.

Wanneer je de schokkende gebeurtenis niet goed verwerkt hebt, kunnen er steeds weer angstige beelden bij je opgeroepen worden of vreemde gedachten over een voorval hebben. Om van je klachten af te komen is het belangrijk dat je met een EMDR-therapeut gaat praten. Hij of zij zal met je in gesprek gaan om te kijken wat er aan de hand is.

De behandeling bij een EMDM-therapeut

Wanneer je voor de eerste maal bij de EMDR-therapeut komt, zal deze therapeut aan je vragen na het eerste gesprek om terug te denken aan de gebeurtenissen die bij je de schokkende ervaring teweeg hebben gebracht. Ook de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens zijn daarbij belangrijk. Dit wordt gedaan om op die manier meer informatie te verzamelen over je traumatische beleving. Wanneer de EMDR-therapeut genoeg weet, wordt een behandelingsplan gemaakt.

Bij het behandelingsplan zal de therapeut weer vragen om de schokkende gebeurtenis voor de geest te halen. Dit gebeurt dan wel in combinatie van een afleidende stimulus. Dat kan de hand van de therapeut zijn of door geluiden. De geluiden worden, door gebruik te maken van een koptelefoon, afwisselend links en rechts aangeboden. Tijdens de EMDR-procedure wordt in veel gevallen een stroom van gedachten en beelden op gang gebracht. Dat kunnen ook gevoelens en lichamelijke sensaties zijn. In veel gevallen verandert er wat. Er volgen daarna nog meerdere sets en na iedere set wordt de cliënt gevraagd om zich te concentreren op de meest opvallende verandering. Daarna volgt er een nieuwe sessie.