De gevolgen voor kinderen als ouders hun baan verliezen

Wat gebeurt er met de kinderen als ouders hun baan verliezen? Het is misschien niet iets waar je te lang over na wilt denken. Je hebt een fijne baan, een stabiel inkomen en niets lijkt dit in de weg te staan. Toch verliezen jaarlijks talloze ouders hun baan. Soms vanwege bedrijfseconomische redenen of reorganisatie of omdat het simpelweg gewoon niet lekker loopt binnen het bedrijf. Ontslagen worden is nooit fijn. Het kan veel stress opleveren. Bovendien kan het ook een flinke deuk in je zelfvertrouwen slaan. Wanneer er echter ook nog kinderen in het spel zijn, kan dit nóg grotere gevolgen hebben. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus Universiteit.

Minder sociale contacten

Een van de belangrijkste bevindingen is dat kinderen van werkloze ouders vaker sociale achterstanden oplopen. Zo beginnen ze later met praten of hebben ze moeite om goed te kunnen praten, lopen ze sociaal emotioneel gezien achter voor hun leeftijd en vinden ze het dus lastig om met leeftijdsgenootjes te communiceren. Maar waar komt dit dan voor?

Uiteindelijk heeft dit allemaal met geld te maken. Als ouders hun baan verliezen, heeft dit logischerwijs financiële gevolgen. Er is dan geen financiële ruimte meer voor uitstapjes, sporten of een kinderdagverblijf. Dit maakt dat het kind minder contact kan maken met leeftijdsgenootjes. Iets wat juist in die eerste jaren zo belangrijk is.

Wat te doen na ontslag?

Het moge duidelijk zijn dat (dreigend) ontslag grote gevolgen kan hebben voor de gezinsdynamiek en zeker voor het opgroeiende kind. Gelukkig zijn we in Nederland een land met sterke sociale voorzieningen. Bij ontslag zijn er allerlei voorzieningen waar je op terug kunt vallen. Daarnaast kan je in ons land niet zomaar ontslagen worden. Als je een contract voor onbepaalde tijd hebt, moet de werkgever echt met een goede reden komen en behoud je ook meestal het recht op een ontslagvergoeding en zelfs een outplacementtraject van bijvoorbeeld Gort Outplacement.

Een outplacementtraject is bedoeld om de ontslagen medewerker te ondersteunen bij het vinden van een nieuwe baan. Daarnaast wordt er ook hulp geboden om het ontslag te verwerken en weer rustig op te krabbelen na deze tegenslag. Hoewel outplacement niet verplicht is, wordt wel aanbevolen om hiervoor te kiezen als de mogelijkheid zich voordoet.

Andere gevolgen voor de thuissituatie

Naast de emotionele achterstanden die kinderen van werkloze ouders kunnen oplopen, zien we ook dat er nog andere gevolgen zijn voor de thuissituatie. Deze zijn het duidelijkst bij hoogopgeleide moeders. Zij vinden het lastig om de kwaliteit van hun opvoeding hoog te houden na ontslag. Ze voelen zich emotioneel en hebben moeite met het ontslag. Hierdoor is er meer onrust in huis en is de situatie emotioneel gezien minder prettig.

Opvallend genoeg is dit anders bij de laagopgeleide moeder. Bij haar zie je vaak dat ze juist extra tijd investeert in de kinderen na ontslag.

Maar wat kunnen we met die informatie? Nou, we weten in elk geval dat baanverlies onwenselijke gevolgen kan hebben voor de thuissituatie van een kind. De grootste boosdoener is het gebrek aan geld. Experts denken daarom dat het beter is om werkloosheidsuitkeringen goed af te stemmen op de behoeften van kinderen, zodat zij niets tekort hoeven te komen tijdens de opvoeding.