Hoe werkt ACT therapie
Hoe werkt ACT therapie

Hoe werkt ACT therapie?

ACT therapie staat voor Acceptatie en Commitment (toewijding) en gaat uit van het leren accepteren dat sommige dingen niet zomaar te veranderen zijn. Ook zonder verandering kun je echter nog steeds goed functioneren en wel door gebruik te maken van je persoonlijke veerkracht. ACT therapie wordt dan ook gezien als het geheel van acceptatie en toewijding en verloopt via een standaard traject om tot het gewenste resultaat te komen in jouw situatie.

Principes van ACT therapie

Het proces dat wordt doorlopen bij ACT Therapie Nijmegen begint met acceptatie. Hierdoor ontstaat ruimte voor de nare ervaringen die je hebt opgedaan. Op deze manier wordt het voor jou mogelijk dit als een gegeven te accepteren. Dit bereiken, kan door afstand van je gedachten te nemen (defusie). Ieder mens heeft een bepaald zelfbeeld en bij ACT therapie is het nodig dat hier flexibel mee omgegaan kan worden. Als je de focus op het heden kunt leggen en voor jezelf helder kunt krijgen wat jouw waarden zijn, leer je hoe je in jouw eigen manier van handelen kunt investeren.

Omgaan met lastige situaties

Niet elke moeilijke situatie kan worden opgelost. Je komt soms in situaties terecht, waarbij je niet anders kunt dan op een bepaalde manier leren omgaan met het feit dat je het probleem niet kunt oplossen. Met persoonlijke veerkracht maak jij het jezelf mogelijk om te leren omgaan met de lastige positie, waarin jij je bevindt. Zo bereik je dat de negatieve energie van de lastige toestand jou niet zo heftig beïnvloedt in je doen en laten.

Voor wie is ACT therapie geschikt?

Deze vorm van therapie wordt veel gebruikt bij personen die te kampen hebben met:

  • angststoornissen
  • dwanggedachten
  • depressie

De kracht van ACT therapie kan zelfs je algemeen welzijn bevorderen zonder dat je gebukt gaat onder een specifiek probleem. Het ontdekken van je persoonlijke veerkracht kan je houvast geven in lastige situaties. Pas als je inzicht hebt gekregen in je eigen situatie, is de weg naar een onbezorgder leven geopend.

Hoe wordt ACT therapie gestart?

Zoals bij de meeste vormen van therapie is het belangrijk dat jij je verhaal kunt doen. Pas als helder is waar jij mee te kampen hebt, kan therapie op een goede manier worden ingezet. Ook bij ACT therapie is dat het geval. Of deze vorm van therapie de juiste manier van hulp is, merk je doordat je beter met vervelende situaties kunt omgaan. Ook het afnemen van jouw klachten is een teken dat ACT therapie tot een goed resultaat heeft geleid.